Вапцаров -Илинденска


КАКО ДА Е ПИШУВАНА ДЕНЕС !

Илинденска

Вината не беше наша.
Вината беше туѓа
и другому тежи
сто тона одговорност.

Кога ќе дојде ден,
Кога ќе стане нужда,
Сѐ ќе ѝ раскажеме
на мајката историја.

Започнаа со гнасните си раце
да пипаат во душите на народот.
Гневот беше толку многу накипел,
Што не ја прозреа волчата порода,
муцуните под овчите им кожи,
престапната и плитка лицемерност.
Но идат дни, кога ние ќе можеме
да фрлиме кал во мутрите им црни.

И буната почна.

Што ќе кажете на таа вест,
Ќе барате ли тука руски рубли?

Исти такви собрани сме ние.
И се биеја,
и мреа во метежи,
токму както што утре
ќе умреме и ние.

И ако требаат пароли – добро!
Ќе издигнеме плакати до месечината!

Слободна сакаме,
Неќеме,
неќеме протекторати!

Н.Ј.Вапцаров