Во Општина Босилово остваривме работна средба со Амбасадор на Р.Италија Н.Е Андреа Силвестри, Заменик Шеф на мисија докт.Марио Де Роза, Конзуларен кореспондент м-р Дафина Пандева.

fb img 1699257799664

Во Општина Босилово остваривме работна средба со Амбасадор на Р.Италија Н.Е Андреа Силвестри, Заменик Шеф на мисија докт.Марио Де Роза, Конзуларен кореспондент м-р Дафина Пандева.
Со ценетите гости разговаравме на повеќе теми со цел унапредување на соработката во областа на културата, образованието, економијата, можноста за збратимување на нашата општина со општини од Италија, итн.
Во блиска иднина очекуваме оваа соработка да резултира со реализација на повеќе проекти од различни области.

fb img 1699257770592
fb img 1699257770592
fb img 1699257768244
fb img 1699257768244
fb img 1699257765811
fb img 1699257765811
fb img 1699257763034
fb img 1699257763034
fb img 1699257772839
fb img 1699257772839
fb img 1699257776065
fb img 1699257776065
fb img 1699257778682
fb img 1699257778682
fb img 1699257780929
fb img 1699257780929
fb img 1699257783129
fb img 1699257783129
fb img 1699257785345
fb img 1699257785345
fb img 1699257787482
fb img 1699257787482
fb img 1699257789818
fb img 1699257789818
fb img 1699257792184
fb img 1699257792184
fb img 1699257794663
fb img 1699257794663
fb img 1699257797196
fb img 1699257797196
fb img 1699257799664
fb img 1699257799664