Дел од гостувањето на Јован Јанев, член на Црвена Младина во “Студио 10” на ТВ 24

jovan janev
Ако по утрото се познава денот, тогаш по образованието се познава државата. Ако вие ги усмртувате полека генерациите, не само со недостаток на учебници туку и со промена и со ускратување на наставни програми понатаму итн… Вие ја убивате и државата во иднина. Така се ствараат некадарни луѓе. Така ќе ни доаѓа и онкологија, така ќе ни доаѓа и промена на устав и промена на име бидејќи самите од себе ќе си ги уништиме генерациите, а збориме за базични основни работи како учебници.
Нешто од што потекнува образованието.