Диодор го нарекува Архелај како „Македонец по раса“


Диодор Сикулус го нарекол македонскиот Архелај „Македонец по раса“, според денешната дефиниција би рекол „етнички македонец“ или „македонско потекло“!

Ова историско сведоштво е од големо значење, бидејќи постојано се правеле обиди да се негира независноста на македонската нација во антиката и да се припише на старогрчката нација.

Не може да има недоразбирање, Македонците во античко време не биле Грци и биле посебна македонска нација.

За Диодор

Диодор бил антички грчки историчар кој живеел во 1 век п.н.е. живеел. Речиси ништо не се знае за неговиот живот.

Тој дошол од Агирион на Сицилија и долго време престојувал во Рим и Египет (во времето на 180. Олимпијада, односно во периодот 60/59 до 57/56 п.н.е.).

Археλαος, Μακεδον τὸ γενος
Архелаус, Македонец по раса

Историјата на Диодор, напишана на грчки јазик, се вика Diodori Siculi Bibliotheca historica и е универзална историја во 40 книги, од кои книгите 1-5, 11-16 и 18-20 се сочувани.

Колку што е познато, тоа е најсеопфатното историско дело што го напишал некој Грк во антиката и што дошол до нас, барем делумно, и во исто време го формира „заклучокот на хеленистичката историографија“ (Клаус Мајстер ).


ИСТОРИСКА БИБЛИОТЕКА ДИОДОР СИКУЛ
Книга XVIII (18.37.3)

…Командантот на гарнизонот на тој град, Архелаос, кој бил Македонец по раса , му посакал добредојде на Атал и му го предал градот, а исто така и средствата што Пердика му ги дал за чување, а сега чесно му биле вратени. во износ од осумстотини таланти. Атал останал во Тир, примајќи ги пријателите на Пердика кои безбедно избегале од логорот пред Мемфис.


history.mk