НОВО

Диодор го нарекува Архелај како „Македонец по раса“


Диодор Сикулус го нарекол македонскиот Архелај „Македонец по раса“, според денешната дефиниција би рекол „етнички македонец“ или „македонско потекло“!

Ова историско сведоштво е од големо значење, бидејќи постојано се правеле обиди да се негира независноста на македонската нација во антиката и да се припише на старогрчката нација.

Не може да има недоразбирање, Македонците во античко време не биле Грци и биле посебна македонска нација.

За Диодор

Диодор бил антички грчки историчар кој живеел во 1 век п.н.е. живеел. Речиси ништо не се знае за неговиот живот.

Тој дошол од Агирион на Сицилија и долго време престојувал во Рим и Египет (во времето на 180. Олимпијада, односно во периодот 60/59 до 57/56 п.н.е.).

Археλαος, Μακεδον τὸ γενος
Архелаус, Македонец по раса

Историјата на Диодор, напишана на грчки јазик, се вика Diodori Siculi Bibliotheca historica и е универзална историја во 40 книги, од кои книгите 1-5, 11-16 и 18-20 се сочувани.

Колку што е познато, тоа е најсеопфатното историско дело што го напишал некој Грк во антиката и што дошол до нас, барем делумно, и во исто време го формира „заклучокот на хеленистичката историографија“ (Клаус Мајстер ).


ИСТОРИСКА БИБЛИОТЕКА ДИОДОР СИКУЛ
Книга XVIII (18.37.3)

…Командантот на гарнизонот на тој град, Архелаос, кој бил Македонец по раса , му посакал добредојде на Атал и му го предал градот, а исто така и средствата што Пердика му ги дал за чување, а сега чесно му биле вратени. во износ од осумстотини таланти. Атал останал во Тир, примајќи ги пријателите на Пердика кои безбедно избегале од логорот пред Мемфис.


history.mk