Д-р Никола Маџунков-Профитерски работи на каналот Крушевска Република.

fb img 1702622184602

Профитерски работи на каналот Крушевска Република.

Ревизорски извештај констатирал неправилности во постапка за јавна набавка под бр.17640/2020 во вредност од 35.551.000 ден – прва фаза од реконструкција на канал Крушевска Република ⭕

media 24 uslugi

Од извештајот СЕ ЕВИДЕНТИРАНИ, а Општина Струмица ПРИЗНАЛА ВИШОЦИ НА КОЛИЧИНИ во висина од 3.490.000 ден, односно 11.5% од целата сума на проектот- Крушевска Република ❗

fb img 1702622184602

fb img 1702622187121

fb img 1702622189633

Исплатени се вишок средства без притоа да се потпише анекс на договор со кој ќе се уредат вишоците на количини со јавната набавка‼️
Исплатени се пари без правен основ❗

Во извештајот е нотирано и дека Општина Струмица НЕМА НИТУ ЗАПИСНИК ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ на каналот Крушевска Република за извршен технички преглед од страна на надзорен инженер‼️

banerПРИМА ДЕНТi horizontalen

Профитеризам со народни пари, неспособност или незнаење❓
Сето тоа е врз грбот на народот❗

Костадинов на секој чекор покажува колку го потценува сопствениот народ ❌

 

Facebook статус на Д-р НИКОЛА Маџунков 

Категорија:Општини-Струмица