ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЈАВНОСТА ОД ЗДРАВА КОТЛИНА -СОВЕТОТ НА БОСИЛОВО ЕДНОГЛАСНО ПРОТИВ РУДНИЦИ !!!


КОНЕЧНО –
И СОВЕТОТ НА БОСИЛОВО ЕДНОГЛАСНО ПРОТИВ РУДНИЦИ !!!
Ја известувам јавноста дека на одржаната седница (11.00ч, 31.07.2023г.) на Совет на о. Босилово точките:
1. ПРЕДЛОГ – ОДЛУКА ЗА МИСЛЕЊЕ ВО ВРСКА СО ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БОСИЛОВО
2. ДАЛИ СОВЕТНИЦИТЕ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО СЕ ПРОТИВ ОТВОРАЊЕ НА РУДНИКОТ ЗА БАКАР И ЗЛАТО „ИЛОВИЦА“?
беа СТАВЕНИ на Дневен ред и ИЗГЛАСАНИ од ЦЕЛ СОВЕТ!
Најавуваме масовна присутност на жители на следната седница на Совет на општина Струмица со цел да ги охрабриме советниците да ги изгласаат овие две точки!
А најбитно во овој миг е Владата да ги одземе концесиите и да стави крај на ова лудило!
Борбата продолжува се’ до крајната цел:
РУДНИК НЕМА ДА ИМА!!!
Напишаа активистите од Здрава Котлина.