Како би изгледал градот доколку уметничките слики ги заменат рекламите?


Францускиот уметник Етјен Лави се прашуваше како  би изгледал градот на светлината Париз и неколку други европски престолнини доколку рекламите на билбордите и постерите се заменат со уметнички слики . Серијата од овие фотографии таа ја нарече едноставно „Кој ми ги украде рекламите? (инж. ОМГ кој ми ги украде рекламите? ), а можете сами да видите колку би биле поубави градовите кога би биле опкружени со уметност:

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

omg-who-stole-my-ads-etienne-lavie-2

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

омг-кој-украде-моите-реклами-етиен-лави-4

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

омг-кој-украде-моите-реклами-етиен-лави-5

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

омг-кој-украде-моите-реклами-етиен-лави-6

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

omg-who-stole-my-ads-etienne-lavie-8

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

омг-кој-украде-моите-реклами-етиен-лави-9

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

omg-who-stole-my-ads-etienne-lavie-10

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

omg-who-stole-my-ads-etienne-lavie-11

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

omg-who-stole-my-ads-etienne-lavie-13

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

омг-кој-украде-моите-реклами-етиен-лави-14

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

omg-who-stole-my-ads-etienne-lavie-16

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

omg-who-stole-my-ads-etienne-lavie-18

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

омг-кој-украде-моите-реклами-етиен-лави-19

ОМГ кој ми ги украде рекламите?

Извор: Досадна панда / Етјен Лави