Кога се отвора срцето, сè наликува на пролет – Сè е свежо и убаво!

buffalo games josephine wall ocean of dreams glitter edition 7210 0 696x514

Без исклучок, нашата органска природа е врзана и водена од Љубовта, исто како што безграничната љубов кон Изворот продира во целото создание. Смарагдната срцева вибрација е единствената природна за човекот. Заедно со овој текст, пожелно е да се слуша деветтата симфонија на Моцарт во Е-дур.

Љубовта е на почетокот на создавањето, таа овозможува раст и проширување, но и завршува кога нешто во нашите животи повеќе не служи за раст и проширување. Кога нема Љубов, стравот владее и води кон стагнација. Стагнацијата нè врзува за воспоставените обрасци и нè одвојува од нас самите.

Во денешно време можеме да видиме многу луѓе кои живеат според програми, одвоени од себе. Со текот на времето, тие стануваат се помалку инспирирани, а се повеќе и повеќе се губат во толпата. Стагнацијата не е природна состојба во природата, ниту пак за Човекот. Љубовта е тек.

Љубовта дава сила

Без Љубов, не е можно вистински да се стави крај на оваа состојба. Љубовта секогаш нè придружува, иако околностите во нашиот живот може да изгледаат како да се менуваат. Стравовите врз кои е изградена реалноста одвоена од Љубовта не одвојуваат од нашата вистинска природа и едни од други како луѓе.

Истите тие стравови не водат во борба која се одвива и во нас и во околината. Зашто, во отсуство на љубов и поврзаност, се води борба за енергија, вампиризам и паразитизам.

Љубовта дава слобода

Љубовта ни дозволува нови почетоци без товарот на минатите искуства и нè враќа во нашата вистинска природа, лишена од научени кармички програми. Овозможува уникатната природа на секој од нас да се манифестира во нејзината најубава форма, во сета своја полнота.

Како такви уникати во органското создавање, ние формираме совршена целина и целината конечно се реализира во секој од нас како поединец. Нашата органска природа без исклучок е врзана и водена од Љубовта, исто како што безграничната љубов кон Изворот го проникнува целото создание. Смарагдната срцева вибрација е единствената природна и родена кај човекот.

Стравот го затвора срцето и го одвојува од љубовта

Па зошто повеќето луѓе се несреќни, неисполнети? Зошто луѓето не се сигурни за патиштата што ги избираат, но сепак се држат до нив? Поради страв.

Сè е создадено од Љубовта, но љубовта ни дава и слобода на избор, па човекот избра да учи во рамките на дуалноста, одвојувањето и заборавањето на себе и на Изворот. Љубовта му дала на човекот живот и е секогаш присутна, не можеме да избегаме од неа, но можеме да се дистанцираме за да научиме што не е Љубовта.

Така, се зајакнува капацитетот на душата да доживее безгранична љубов. Таа е секогаш присутна во нашите животи, барем во некоја форма, но за да преовлада, треба да направиме свесен избор.

Враќање на љубовта

Оддалеченоста од Љубовта го достигна својот врв и сега душите се враќаат во Љубовта за да може да продолжи проширувањето, овојпат со искуствата стекнати преку учењето во дуалноста.

По многу долг период на двојност, одвојување и заборав, душата се буди.

Целата планета го менува својот енергетски израз и повторно се поврзува со целото органско создание кое е проткаено со чистата љубов кон Изворот, по долго време на изолација што го прифати да обезбеди искуство на двојност.

Сега клучот е да се отвори срцето. Во човечкото срце се среќаваат сите енергии на создавањето, а кога душата ќе се разбуди, срцето почнува да се буди, за да обезбеди средба на Изворот, душата и човекот во него, како и сите енергии.

Што се случува тогаш?

Сè личи на пролет. Кога повторно ќе го почувствуваме срцето, животот се редефинира, а исто така и ние самите. Сè е свежо, убаво и секаде се чувствува љубовта кон Изворот.

Ништо не е одвоено.