Која е фазата на нигредо и зошто е важна

fantasy 3364026 1280 1200x551

Нигредо е концептуално корвус, т.е. гавран кој е црн и јаде мрша. Во грчката митологија, тој се појавува при раѓањето на Аскелпис како носител на лоши вести.
Нигредо му припаѓа на архетипот на ранетиот исцелител. Според Керењи, психолошкиот мит се однесува на способноста „да се биде дома во темнината на страдањето и таму да се најдат микробите на светлината – Асклепиос, исцелителот на сонцето“. Значи, нигредо влегува во нашиот живот преку депресија или разочарувања за да се трансформира.
Терминот caput corvi значи глава на гавран или мртва глава.

Причината за тоа е што фазата на нигредо започнува од врвот или од почетокот. Црнилото се сметало за почетна точка на делото.Старите текстови велат дека кога ќе видиш дека материјата ти поцрнува, радувај се; бидејќи тоа е почеток на работата.

Делото е создавање на филозофскиот камен или вашето совршенство. Многу површни духовности ја избегнуваат и не ја познаваат оваа фаза од духовниот развој, но секој подвижник влегува во пештерата нигреда за да се прероди во утробата, за да му умре стариот дел од душата.
Зборот алхемија потекнува од хем или хемија, што значи црно, а се однесува на Египет, црната земја. Значи, поентата во алхемијата е да се помине низ оваа трансформација или процес.

Јунг вели: „Обезглавувањето симболично значи разделба, или разбирање на големото страдање и тага што природата ги нанесува на душата“. Тоа е еманципација на cogitatio што е во главата, тоа е одвојување од природата“.
Тоа е надминување на телесноста. Отсекувањето на главата или напуштањето на разумот е создавање на целосен човек кој мора да го надмине емпирискиот човек. Черепот е тркалезен сад на трансформација во кој злато се создава со вриење.

Во фазата на нигредо наоѓаме важна фаза која ја нарекуваме caput mortuum. Ова се остатоците по трансформацијата што останала по дестилацијата на супстанцијата: „Она што останува долу во репликата е нашата сол (Сатурн), односно нашата земја, таа е во црна боја, змеј што си ја јаде опашката-оробус. “
Она што не го разбираме во овој живот е дека црнилата на Нигреда или Сенката е највредната фаза од животот, но и најопасна. Токму она што е мртво потиснато ги претставува безвредните остатоци од фазата нигредо. Безвредното станува најскапоцено, а последното прво. Првиот ќе биде последен, а последниот прв, како што вели Евангелието.
Кога ќе изгубиш близок, седиш и се чувствуваш слаб и си во фаза на нигредо, мислиш дека тоа е безвредна состојба. Оваа состојба ја нарекуваме карма или судбина, но животот ни е наменет да поминеме низ оваа фаза за да се трансформираме себеси.
Главата на смртта е дијалог со глава или череп. Јунг вели дека тоа е советување за целината. Станува збор за монолог со череп што го среќаваме кај Хамлет, кој славниот писател го позајмил од алхемијата, односно кој самиот го практикувал и го вградил во своите дела.
Сега доаѓаме до еден многу интересен заклучок на Јунг. Имено, веројатно само смртното суштество е способно за свест или свесност. Нашата смртност е нашата најголема и наша крајна слабост. Слабоста, според Јунг, му дала на Јов предност пред Јахве.
„Што поседува човекот, а што Бог нема? Поради неговата беспомошност кон Севишниот, тој има поостра свест заснована на саморефлексија: човекот мора, за да преживее, секогаш да ја има предвид својата слабост.

Бог нема потреба од тоа затоа што никаде не наидувате на непремостлива пречка што би го натерала да се двоуми и затоа ништо не може да го натера да размислува за себе, му недостига човечко размислување“. Затоа човекот му е важен на Бога, му недостасува овој одраз, односно острина на свеста.

Смртта е неопходна затоа што психата не може да постои како посебен ентитет сè до конкретниот и физичкиот крај кога ќе ја достигне крајната индивидуалност.
Платон експлицитно ја поврзува мудроста со смртта. За него филозофијата е љубов кон мудроста.
„Вистинските филозофи ја прават умирањето своја професија“ Истото може да се каже и за важен аспект од анализата што повеќето го избегнуваат бидејќи ја убива проекцијата на идеалниот живот.
Соочувањето со несвесното е ранет пораз за да сфатите дека му се покорувате на вашето внатрешно јас што ве обзема. Во Mysterium Coniunctionis наоѓаме една од најважните реченици што Јунг некогаш ги напишал: „Искуството на Себството е секогаш пораз за егото“.
Ова повредување на егото или траума е претставено со многу херојски фигури во митовите кои се куци или имаат ампутиран екстремитет. Исто така, значењето на името Едип е „отечена нога“.

Од ова доаѓа почетокот на напуштањето на егото.

Поцрнувањето се однесува на меланхолија, која често е почетна фаза на испитување на животот и е вовед во терапија или медитативно повлекување. Средба со Сенката е средба со темната страна на Себството.

Асимилацијата во свеста доаѓа преку чувството на вина, безвредност и немоќ. Потребна е процедура за чистење која вклучува испитување и повлекување на проекциите, но мора да се внимава. Имено, алхемичарите знаеле дека фазата на нигреда е опасна: се создаваат отровни испарувања од олово и жива каде што садот може да експлодира.

Алхемичарот го користел трпението како важен аспект во решавањето на проблемите. Штом ја вклучиме оваа фаза во нашиот живот, ќе направиме големи чекори во духовноста.