КУД Јане Сандански – Ново Село, единствени претставници од Македонија, на интернационалниот фестивал за фолклор ,,Brancusi’s Homeland” во Таргу Џиу, Романија


🇲🇰Рано утрово нашата гордост КУД Јане Сандански – Ново Село ги испративме да ја претстават Општина Ново Село, а како единствено културно уметничко друштво избрано од државата, да ја претстават и Македонија, на интернационалниот фестивал за фолклор ,,Brancusi’s Homeland” во Таргу Џиу, Романија
🇲🇰🇷🇴Голема благодарност на Градоначалникот на градот Таргу Џиу, Marcel Laurentiu Romanescu и Претседателот на округот Горџ, Cosmin Mihai Popescu.


Градоначалник на Општина Ново Село Ѓорге Божинов.