Македонците се првите луѓе во Европа и сите европските народи имаат потекло од Македонците!


Германос Каравангелис (грчки: Γερμανός Καραβαγγέλης) бил истакнато грчко духовно лице, патријаршијско костурски митрополит, еден од пионерите на грчката воружена пропаганда во Македонија. Тој истакнувал:
„Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа. Вашиот изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и спомениците што се скриени во неа,и тие се грчки и монетите што ги наоѓаме се грчки и натписите се грчки“. (Словени само од Слово и Божјо Слово, Р.И)
Денешните етнички Македонци биле истоветни со античките Македонци. Ова го пишувал токму еден грк. Имено се работи за Пуљанос (член на ДАГ) и тоа по тн.Граѓанска војна во Грција кога токму Македонците се истребувале од своите огништа од нивната Македонија. Овие заминале во тогашниот СССР. Во педесеттите години во Ташкенд и Чирчик гркот вршел антрополошки истражувања. Тој вршел споредувања помеѓу овие Македонци со античките Македонци. За античките Македонци тој добивал податоци од архивата во СССР. Така Пуљанос со сензационалните истражувања докажал дека античките Македонци биле идентични со етничките Македонци. Овде е најбитно тоа што грчките власти ова го прифатиле мислејќи дека Македонците биле Грци. Па ова произлегува само поради тоа што бил наметнат поимот Словени. Овие со многуте свои тн.инвазии и нивната многубројност нивниот словенски јазик им го наметнале врз Македонците, што важело и за Грците.Ама ако се отфрли само политичкиот поим Словени, тогаш Македонците биле само едно исто, само домородци со својот варварски=пелазгиски=Хомеров=тн.словенски јазик. Па следи имало Склавини, склава= област, и Словени од Слово и Божјо Слово од Птах, локален бог во Мемфис- Египет,Платон,св.Јован и Кирил.
ШОКАНТНО ОКТРИТИЕ! Научно докажано: Македонците се првите луѓе во Европа и сите европските народи имаат потекло од Македонците!!!
Според направените генетски тестови на скелетите на античките Македонци од Егејска Македонија, овие скелети на антички Македонци се првите луѓе во Европа и се предци на европските народи, а денешните Грци немаат никаква генетска врска со скелетите!
Но НЕКОЈ од Македонија намерно го саботирал истражувањето за ниту еден научник-Македонец да не учествува во оваа истражување, со што во научниот труд не е наведено дека се земени скелети од Македонци, туку наместо тоа пишува “северна грција”. Со неучеството на македонски научнити намерно во PCA анализите не се вклучен Македонците, со што е изгебнато директното спомнување и потврда дека Македонците се првиот народ во Европа! Грчките членови Christina Papageorgopoulou и нејзините колеги од Универзитетот Аристотел го искористиле отсуството на македонските научници за да ги погрчат античко-Македонските гробници, па дури влијаеле Македонија да биде означена под таканаречената референца! Но сепак истражувањето покажало дека Грците немаат НИКАКВА врска со Македонските гробници и тие се обични доселеници! А што друго може да се очекува од тие доселеници – православни Турци измешани со секакви племиња од блискиот исток!
Грците се плашат дека ако со генетски тестови се потврди дека НИЕ ДЕНЕШНИТЕ МАКЕДОНЦИ СМЕ ВИСТИНСКИТЕ ПОТОМЦИ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ И СИТЕ ГРОБОВИ ТАМУ СЕ ГРОБОВИ НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ, ТОГАШ ТИЕ НЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ЈА ОПРАВДААТ ОКУПАЦИЈАТА НА ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА И ЕДЕН ДЕН ЌЕ СЕ ВРАТИ ТОА ШТО Е НАШЕ!!!
ПС. Еден од предводниците на оваа истражувачите е генетичарот Марк Томас, кој е познат по тоа што во 2002 почна истражување за да го докаже Македонското потекло на Хунзите и Калашите! Според наши сознанија, веќе една година има континуиран обид да се заврши истражувањето во соработка со научници од Македонија, но личности од Македонија намерно го кочат истражувањето. Проблемот е што доколку се потврди дека ние сме вистински потомци на античките Македонци, тогаш ќе паднат во вода сите лаги за некое си словенско (југословенско) потекло и тоа ќе биде крај за големосрпските интереси! Исто така, истражувањето се саботира бидејќи некој во Македонија се секирал што ќе кажела Грција и ЕУ, па затоа забранил истражување врз античка Македонија и особено во никој случај НЕ СМЕЕ да се вршат генетски истражувања врз античко-Македонската кралска династија Аргеадите!!! И во турското ропство имало повеќе слобода отколку сега!
Ова било повод, Македонците ДНК да им се блиски на Критјаните, но никако на Дунавците или уште подалеку на Заткарпатците. Па следи со истражувањата на Арнаиз- Велена (Шпанија) и др., Македонците се со слични генетски фреквенции со жителите на медитеранските острови Крит, Корзика, Сицилија и Сардинија. Според направениот дендограм, Македонците му припаѓаат на постариот медитерански субстрат како и Иберците, вклучително и Баските, Северноафриканците, Италијаните, Французите … Значи, Македонците домородци !
И па информацијата се врти веќе со години таа се уште предизвикува полемика на форумот на швајцарскиот институт ИГЕНЕА чие истражување ги исфрустрира Грците. Институтот кој се бави со генетски истражувања на Европските народи и кој важи за еден од водечките во областа на ДНК анализи, потврдува дека денешните Македонци се потомци на античките.
На прашањето кое го поставува грчка државјанка, а кое гласи: кои се корените на Славомакедонците, институтот на нивниот официјален форум одговара –
– Пред се, тие се Македонци, а не Славомакедонци како што вие ги нарекувате поради политички причини. Најголем дел од Македонците се директни потомци на античките, а многу помал дел имаат словенско потекло. Ваквите податоци институтот ги поткрепува со докази…(ДНК генетско-географска оддалеченост,Р.И.)

Извор: Macedonia Македонија  

Ристо Ивановски