Манчев:Радово ќе добие Едукативен центар за деца на возраст од 3 до 6 години.


ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА ОД ПРЕДШКОЛСКА ВОЗРАСТ.

На барање на граѓаните, наскоро во Радово ќе започне да функционира Едукативен центар за деца на возраст од 3 до 6 години.
Секогаш заедно со граѓаните!