Манчев: Започнаа активности за тампонирање на полски пат во Робово (Робово-Сачево) во должина од 900м

378341733 6955482131149106 2552565233367727470 n
Денес започнаа активности за тампонирање на полски пат во Робово (Робово-Сачево) во должина од 900м. Поради катастрофално лошата состојба на патот, во прва фаза се изврши порамнување на патот со погруб материјал, а во оваа фаза ќе се направи финално тампонирање, порамнување и валирање на патот.
Со овие активности ќе се обезбеди непречен пристап на граѓаните до голема површина земјоделско плодно земјиште.

378285095 6955482544482398 4334171475750648666 n

378341733 6955482131149106 2552565233367727470 n

378387115 6955482317815754 6579020575968666778 n