Најдов мир внатре во себе кога престанав да го барам надвор

pozitivno

Најдов мир во сè
Кога престанав да го барам надвор,
најдов мир во сè

Се случи кога не го очекував.Единствено
што постоеше
беше искрената желба на душата.Желбата
да се променам себеси

Не можев вака , не сакав
да продолжам вака .

Се прашував…
Дали е тоа сè?
Дали е навистина вака?
Зошто го закопав срцето?
За кого?

Каде точно
изгубив контакт со љубовта
во која толку верував?

Тишината ме доведе до тие одговори,
изолација од сите
и враќање кон себе

Најдов мир во сè
Кога престанав да го барам надвор,
најдов мир во сè

© Марина Кнусел, тета терапевт и Џиотиш советник
на Фејсбук група –  За емпати, спиритуалисти и секакви светлосни воини
Инстаграм:  Марина Кнусел

Категорија: Лудо пиле