Најстарата неолитска населба пронајдена во Влахо, Македонија

vlaho archaeological site macedonia pelagonia 2

Археолозите ја открија најстарата населба во Македонија, која датира од раниот неолит. Научен труд за неолитскиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонискиот регион во Македонија од Центарот за праисториски истражувања е објавен во престижното археолошко списание Антиквити , објавено од Универзитетот во Кембриџ.

Изданието Project Gallery на ова списание ги сумира најновите сознанија за оваа неолитска населба, за која експертите велат дека е од големо значење за македонската и европската археологија.

– Во трудот се истакнува присуството на десетина ровови мапирани на локалитетот Влахо со геофизичко скенирање. Резултатите од ова истражување укажуваат на до тринаесет полукружни концентрични ровови, што во моментов е единствениот таков феномен во праисториска Европа. Во просторот покриен со овие ровови има уште два паралелни ровови кои формираат правоаголна целина во која се сместени остатоците од неколку неолитски градби. Покрај овој многу интересен комплекс, геофизичките скенови потврдија уште два други грабени кои се формирани независно и за кои засега не е познато дали се формирале истовремено или подоцна, според Центарот за праисториски истражувања.

Едно од најстарите неолитски локалитети во Европа

Судејќи според радиокарбонската анализа, најстарите слоеви на локалитетот Влахо датираат од 6410–6240 п.н.е., што го прави исто така едно од најстарите неолитски локалитети во Европа.

– Во оваа смисла, ако овие десетина полукружни ровови се направени во раниот неолит, што го сугерираат зачуваните податоци и материјалната култура, тогаш ова го прави овој локалитет исклучително важен поради неговата специфична просторна организација, што е невообичаена за Балканот, но и во поширока смисла.

Гоце Наумов од Центарот за праисториски истражувања во Скопје, заедно со колегите од Германија, Италија, Полска, Македонија и Србија, ја проучувале ранонеолитската населба Влахо, откриена во југоисточна централна Пелагонија.

Локалитетот Влахо загрозен од ископ на јаглен

На овој споменик му се заканува уништување поради интензивното ископување на јаглен, па археолозите спроведуваат безбедносни и спасувачки работи.

– Несовесното однесување кон овој локалитет предизвикува оштетување на неговите периферни делови, а особено на прекопите кои ја претставуваат неговата единствена карактеристика. Затоа е потребна итна заштита на оваа локација и многу погласен апел за негово целосно зачувување. Во таа смисла, објавувањето на најновите наоди за овој единствен локалитет во престижното списание Антиквити ќе помогне Влахо да биде препознаен на меѓународно ниво и да му обезбеди соодветен научен третман и заштита. Освен истакнати светски научници, од кои дел се вклучени во истражувањето на Влахо, за неговата вредност и специфичност стануваат свесни и меѓународните организации, што ќе иницира негова целосна заштита, соопшти Македонскиот центар за праисториски истражувања.

dzovi kompani baner horizontalen

Истражувањата покажаа дека Влахо бил многу голема населба за Балканот од своето време, за што сведочат керамичките фрагменти пронајдени на површина од околу шест хектари.

Во 2021 и 2022 година, археолозите ископале пет истражни јами со димензии 1 x 1 метар и едно ископување со димензии 10 x 5 метри за да ја откријат стратиграфијата на локацијата. Научниците открија дека дебелината на културните наоѓалишта на едно од локалитетите достигнува 1,34 метри и сите припаѓаат на раниот неолит.

Покрај остатоците од припитомени растенија и животни, керамички фрагменти, истражувачите пронајдоа остатоци од неколку структури.

За да ја откријат староста на споменикот, археолозите се свртеа кон акцелераторската масена спектрометрија. Тие избраа примероци од јагленосани зрна за датирање.

Најраниот сочуван датум покажал дека населбата била основана околу 6410–6240 п.н.е. Според истражувачите, ова се досега најстарите докази за неолитот пронајдени во Македонија. Покрај тоа, ова датирање е едно од најраните за целиот Балкан.

Според Центарот за истражување на праисторијата, објавувањето на овој научен труд во реномираното списание Антиката ќе даде многу поголема и светска потврда за локалитетот Влахо кај Живојно и неговите хронолошки, просторни и културни особености. Фактот дека трудот е рецензиран од страна на најдобрите светски експерти ја потврдува изјавата, ја потврдува веродостојноста на презентираните резултати и овозможува нивно темелно вклучување во студиите на бројни истражувачи. На овој начин се истакнува важноста на оваа многу специфична неолитска населба и потребата од нејзино долгогодишно истражување и заштита.

СИТЕ ОГЛАСИ НА ЏОВИ
ЏОВИ КОМПАНИ ВРАБОТУВА!  АПЛИЦИРАЈТЕ НА ОГЛАСОТ НА СЛИКАТА!