Никола Тесла и здравјето – Нашето тело е самиот најдобар лекар!

dna tesla

Дали во иднина ќе страдаме повеќе или ќе умреме на 140 години, како што планирал да живее Тесла или на 280 години, според рускиот лекар Волков, зависи од здравјето на нас и нашата планета. Според Тесла, СЕ во Универзумот е поврзано со невидливи врски. Ние сме наш најдобар лекар, па затоа треба да го слушаме нашето тело, како што тоа го правеше Никола Тесла.

Односот на Тесла кон здравјето и болеста вели дека тој е „чудотворец“ кој гледа дека болката има физичка, психолошка и емоционална компонента. Во неговите размислувања, тој се грижи за индивидуалната болка и за големата космичка болка подеднакво. Нашиот научник е високосвесен емпат кој во своите пишани материјали ја објаснува структурата на космичката болка, која е од рефлексна природа и е втисната на човекот однадвор.

Тој верува дека сè е жива енергија; дека многу фреквенции се испреплетуваат во нашиот организам и дека физичкото растојание нема никакво влијание врз преносот на информации, светлина и струи од едно до друго место. Ова исто така важи и за човечките суштества кои се емитери и примачи на енергетски импулси.

Емпатијата во медицината се дефинира како посебна психофизичка состојба во која човекот целосно ги чувствува страдањата и болката на друга личност, група или голема заедница во себе и врз себе.

„Нашите тела имаат слични структури и се изложени на истите надворешни влијанија… нашите движења и постапки служат за зачувување на животот и иако се чини дека сме целосно независни еден од друг, ние сме поврзани со невидливи врски. Сè додека организмот е во одлична состојба, тој точно реагира на силите што го движат, но во моментот кога ќе се појави нарушување кај кое било човечко суштество, неговата моќ за самоодржување слабее“. ~ Никола Тесла

Болката (физичка, психолошка, емоционална) секогаш е предизвикана од запаметена централна психолошка траума пред болеста да се спушти на физичкиот план на човекот.

Познатиот руски писател Лав Толстој зборуваше за менталното совладување на болката советувајќи: „Кога сте болни, едноставно замислете дека сте здрави“.

Дури и големиот лекар и пророк Нострадамус, кој го тврди истото, не престанува да го следи.

Современата наука докажа дека визуелизацијата му помага на телото поефикасно да се бори против болеста, потврдувајќи го знаењето на Толстој, Нострадамус и други.

 

Болеста треба да се третира како минлива состојба со среќен исход.

Да бидеме како Тесла кој се фокусира на доброто! Нашиот влез го одредува нашиот излез!

Ако ги апсорбираме лошите работи, ќе создадеме негативни чувства во нас.

Секој ден, организмот создава 40.000 нови клетки од состојките што ги внесуваме во себе.

Со секоја мисла и емоција доаѓа до хемиска промена во мозокот и секоја клетка реагира на нив.

Ако сме незадоволни, лути и тажни, ќе биде и нашата кожа, срце, црн дроб, бели дробови и останатото!

Спротивно на тоа, смиреноста, оптимизмот и мудрата превенција се најдобри за одржување на здравјето и лекување на болести.

Тесла пишува за здравствената превенција, предупредувајќи што ќе биде погубно за здравјето на луѓето во иднина и, како лекар, ги информира луѓето како да се променат.

Никола Тесла нека биде нашиот светилник во исхраната, вежбањето и позитивното размислување.

Дали во иднина ќе страдаме повеќе или ќе умреме на 140 години, како што планирал да живее Тесла, или на 280 години, според рускиот лекар Волков, зависи од здравјето на нашата планета и од нас!

Имено, нашето тело е самиот најдобар доктор, па затоа треба да го слушаме на ист начин како што тоа го слушаше Никола Тесла.

од книгата НИКОЛА ТЕСЛА Внатрешен свет на здравјето, МЕДИЦИНА
Автор: Др. Ирена Сјеклоќа Милер