Никола Тесла и ТАЈНАТА зад БРОЕВИТЕ 3, 6 и 9!

1519644560

Никола Тесла правел безброј мистериозни експерименти, но тој самиот бил сосема поинаква мистерија. Речиси сите брилијантни умови имаат некоја опсесија. Никола Тесла имаше прилично голема!

Тој шеташе околу блокот три пати пред да влезе во зграда, ги чистеше чиниите со 18 салфетки, живееше во хотелски соби со само број делив со 3. Тој правеше пресметки за работите во неговата непосредна околина за да се увери дека резултатот е делив со 3, и тој ги засновал своите избори на тие резултати. Тој би правел сè во сетови од 3.

„Да ја знаевте величественоста на трите, шестте и деветте, ќе го имате клучот за универзумот“, рече Тесла.

Неговата опсесија биле бројките – 3, 6 и 9 и тврдел дека се исклучително важни, но никој не слушал.

Тој дури ги пресметал нодалните точки околу планетата, поврзани со броевите 3, 6 и 9! Но, зошто овие бројки? Што се обидуваше Никола Тесла да му објасни на светот?

Прво, мора да разбереме дека математиката не ја создаваме, туку ја откриваме. Тоа е универзален јазик и закон. Без разлика каде се наоѓате во универзумот, 1+2 секогаш ќе биде 3! Сè во универзумот го почитува овој закон!

Постојат обрасци кои природно се случуваат во универзумот, обрасци кои сме ги откриле во животот, галаксиите, формирањето ѕвезди, еволуцијата и речиси сите природни системи. Некои од овие обрасци се „Златен пресек“ и „Света геометрија“.

Тоа е навистина важен систем на кој природата очигледно му се покорува, тоа е „бинарен систем“ чиј модел функционира така што почнува од едно и продолжува со удвојување на броевите. Клетките и ембрионите се развиваат според оваа света шема: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

Некои го нарекуваат „Божји план“.

Математиката, по оваа аналогија, е отпечаток на Бога. (да ја оставиме религијата настрана!)

Во вителската математика (науката за креативна анатомија) постои шема која се повторува: 1, 2, 4, 8, 7 и 5 и така натаму 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1 , 2 , 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 …

Како што можете да видите, 3, 6 и 9 не спаѓаат во оваа шема. Научникот Марко Роден верува дека овие бројки претставуваат вектор од третата до четвртата димензија, која тој ја нарекува „поле на проток“. Ова поле мора да биде поголема димензионална енергија, што ќе влијае на енергетската секвенца на другите шест точки.

Ренди Пауел, ученик на Марк Роден, вели дека ова е тајниот клуч за бесплатна енергија, нешто што сите знаеме дека Тесла го совладал.
Никола-тесла-369

Да објасниме!

Почнуваме со 1, множиме со 2, добиваме 2, 2 помножено со 2 е 4, кога помножиме 4 со 2 добиваме 8; кога ќе помножиме 8 со 2 – 16, што е 1 + 6 = 7, кога ќе помножиме 16 со 2 – 32, резултатот е 3 + 2 еднаков на 5. Ако продолжиме, да го следиме истиот модел добиваме: 1, 2 , 4 , 8, 7, 5, 1, 2…

Ако почнеме со 1 обратно, секогаш ја добиваме истата шема по обратен редослед: половина од 1 е 0,5 (0 + 5) што е еднакво на 5. Половина од 5 е 2,5 (2 + 5) е еднакво на 7, и така натаму.

Како што можете да видите, не се спомнуваат 3, 6 и 9! Се чини дека тие се надвор од опсегот на оваа форма. Сепак, има нешто чудно, кога ќе почнете да ги множите со два, ќе добиете дека 3 по 2 е еднакво на 6; 6 пати 2 е 12, што (1 + 2) е 3. Во оваа шема не се споменува 9! 9 се чини дека е надвор од двата шаблони.

Но, ако почнете да множите 9 со 2, сите резултати секогаш се собираат до 9 (18, 36, 72, 144, 288, 576…)

Тоа се нарекува „Симбол на просветлување“!

Ако одиме до Големата пирамида во Гиза, во Гиза ќе видиме не само три големи пирамиди, лоцирани една до друга, кои ја рефлектираат положбата на ѕвездите во појасот на Орион, туку истата позиција се рефлектира и во група од три помали пирамиди, кои се наоѓаат во непосредна близина на три големи пирамиди.

Наоѓаме многу докази дека природата користи трикратна и шесткратна симетрија, вклучувајќи ја и шестоаголната форма на обичната саќе. Овие форми постоеле во природата, а старите ги користеле овие форми во изградбата на нивната сакрална архитектура.

Дали може да има нешто посебно во мистериозниот број три? Дали е можно Тесла да ја открил оваа длабока тајна и да го искористи ова знаење за да ги прошири границите на науката и технологијата?

Величественоста на бројот 9!

Да речеме дека има две спротивности, наречете ги светлина и темнина, ако сакате. Тие се како северниот и јужниот магнетен пол.

Едната страна е 1, 2 и 4, другата страна е 8, 7 и 5. Исто како струјата, сè во универзумот е проток помеѓу две поларни страни, како нишало што се ниша: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… (и ако го замислите движењето, тоа е нешто како симбол за бесконечност).

Меѓутоа, со овие две страни владеат 3 и 6.

3 правила 1, 2 и 4, додека 6 правила 8, 7 и 5; и ако внимателно ја погледнете оваа шема, таа станува уште позачудувачки: 1 и 2 е еднакво на 3; 2 и 4 е еднакво на 6; 4 и 8 е еднакво на 3; 7 и 8 е еднакво на 6; 7 и 5 е 3; 5 и 1 е еднакво на 6; 1 и 2 е еднакво на 3…

Истата слика на поголем размер е всушност 3, 6, 3, 6, 3, 6… Но, дури и со овие две страни, 3 и 6, владее 9, што е спектакуларно.

Ако внимателно ги погледнете шаблонот 3 и 6, ќе сфатите дека 3 и 6 се еднакви на 9, 6 и 3 се еднакви на 9, сите броеви заедно се еднакви на 9, во двата случаи и ако 3 и 6 се исклучени или вклучени!

Така, 9 го означува единството на двете страни. Девет е самиот универзум!

 

 

Вибрации, енергија и фреквенција! 3, 6 и 9! „Ако сакате да ги откриете тајните на универзумот, размислете во смисла на енергија, фреквенција и вибрации.“– Никола Тесла Во ова има подлабока филозофска вистина! Замислете што можеме да направиме ако го примениме ова свето знаење во секојдневната наука…„На тој ден, кога науката ќе почне да ги проучува нефизичките феномени, за една деценија ќе напредува повеќе отколку во сите претходни векови од своето постоење. ” – Никола Тесла

Извор: Webtribune.rs