ОВА е знак на болна душа! Монахот во неколку редови ги објасни најважните работи во животот

calugar.wzayonievb 1000x600 1 696x418

Го прашале: Која е најретката вештина? Која е најтешката вештина? Кој е знакот на добрите дела? Која личност е мртва во животот? И еве што одговори!

Која е најретката вештина? – Способност за давање.

Која е најдобрата вештина? – Способност за простување .

Која е најтешката вештина? – Способност да се молчи.

Која е најважната вештина? – Способност за поставување прашања.

Која вештина е најпотребна? – Способност за слушање.

Која е најнепријатната навика? – Суета.

Која е најштетната навика? – Разговорност.

Која личност е најсилна? – Таа која е способна да ја разбере Вистината.

Која личност е најслаба? – Таа која се смета себеси за силна.

Кој е најпаметниот човек? – Таа што бдее над своето срце.

Која е најопасната зависност? – Зависност од вашето тело.

Која личност е најсиромашна? – Оној кој најмногу сака пари.

Која личност е најблиску до Бога? – Милостив.

Како да се спротивставиме на катастрофа? – Со радост.

Како да се спротивставиме на страдањето? – Трпение.

Кој е знакот на здрава душа? – Вера.

Кој е знакот на болна душа? – Безнадежност.

Кој е знакот на погрешна постапка? – Незадоволство.

Кој е знакот на добрите дела? – Мир на умот.

Која личност е мртва во животот? – Рамнодушен.