ОПШТИНА БОСИЛОВО: После 50години граѓаните ќе возат по реконструиран и проширен патен правец.


РОБОВСКИ ПАТ – САЧЕВСКИ ПАТ!

Асфалтирано, проширено, изработено и завршено онака како што најавивме уште минатата година.
Следните денови ќе биде изработена банкината, и ќе биде поставена хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација.
Делницата од овој патен правец, што е составен дел од Општина Босилово, е завршена.
После 50 години граѓаните ќе возат по реконструиран и проширен патен правец.