ОПШТИНА НОВО СЕЛО:спроведена обука за препознавање и превенција на врсничко насилство во училиштата


На самиот почеток на учебната 2023/2024 година, пред наставниот кадар на ООУ “Видое Подгорец” Колешино и ООУ „Мануш Турновски“ беше спроведена обука за препознавање и превенција на врсничко насилство во училиштата од страна на проф. д-р. Александар Нацев.