Општина Ново Село и оваа година доделува еднократен паричен надоместок од 4.000,00 денари за секое прваче


Посакуваме среќен почеток на образовниот процес на новите првачиња во Општина Ново Село.
Општина Ново Село и оваа година доделува еднократен паричен надоместок од 4.000,00 денари за секое прваче во Општина Ново Село

ЃОРГЕ БОЖИНОВ – Градоначалник на Општина Ново Село