Општина Струмица:Известување за прекинување на постапката за донесување на Генерален урбанистички план за град Струмица

fb img 1701164675203

Известување за прекинување на постапката за донесување на Генерален урбанистички план за град Струмица

dzovi kompani baner horizontalen

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека по предлог на Комисијата за урбанизам, формирана од Градоначалникот на Општина Струмица, како и предлогот од Комисијата за стручна расправа, постапката за стручна расправа со јавна презентација и јавна расправа на Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033 година, распишана со одлука за организирање на стручна расправа бр.20-875/6 од 07.09.2023 година, СЕ ПРЕКИНУВА.

Комисијата за урбанизам му предложи на Градоначалникот на Општината да го достави на повторно гласање планот за Генерален урбанистички план за град Струмица пред членовите на Советот на Општина Струмица, по што би следувала повторена постапка за Стручна расправа и јавна презентација со јавна расправа на ГУП на град Струмица, согласно Законот за урбанистичко планирање, а сето тоа со цел уште поголема транспарентност, јавност и достапност до граѓаните и стручната фела.

banerПРИМА ДЕНТi horizontalen

За понатамошниот тек на постапката за донесување на Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, ќе бидете уредно и навремено известени преку организирање на нов јавен повик согласно законската регулатива.

baner portland horizontalen

Општина Струмица