Павзаниј зборуваше за падот на Грција


Денес повторно се посветуваме на старогрчкиот Павзаниј. Познат автор и писател на опис на Грција. Ниту еден текст немал поголемо влијание врз развојот на проучувањето на класичната археологија од описот на Грција на Павзанија. Инаку, Описот на Грција не содржи поглавје за Македонија. Но, тоа не е темата овде денес.

Како што споменавме, Павзанија напиша опис на Грција, а ние веќе цитиравме од тоа (двапати). „ Сите Грци се плашеа од Македонците “, е мислењето на самиот антички Грк. И дека „ поразот од Македонците беше катастрофа за сите Грци “.

И еве, со вториот цитат почнуваме повторно. Затоа што третиот цитат од Павзанија е поврзан со поразот на Грците што ги спомна.

Но, токму пред тоа, како што сите знаеме, грчката пропаганда се обидува да прогласи се што е македонско како грчко. Но, во целосна спротивност со ова се наследствата на самите антички грчки автори, како што е Павзанија. Така е и со тенкослојната парола „Македонија отсекогаш била дел од Грција“. Овој слоган лесно може да се побие како басна.

Поразот што го споменува Павзанија, кој според него бил катастрофа за сите Грци, е поразот во битката кај Херонеја. Таму Филип II Македонски триумфирал над Грците и ја ставил Грција под своја власт. Оваа околност е толкувана од грчките пропагандисти, како и од грокоцентричарите и филхелистите како „прво обединување на Грција“. Бидејќи „Македонија беше дел од Грција“.

Меѓутоа, таквата смела интерпретација на историјата, поточно историското искривување, е во целосна спротивност со самите антички Грци.

Павзаниј, кој не може да се вброи како просечен граѓанин на античка Грција, туку како темелно угледен извор, рекол дека Грција паднала по поразот! Ни збор за синдикат. Не! Но на есен!!!

Цитираме од книгата 5 од неговиот Опис на Грција


[5.20.10] Оваа зграда е лево од излезот наспроти Градското собрание. Изработен е од изгорена тула и е опкружен со столбови. Ја изградил Филип по падот на Грција кај Херонеја . Тука се поставени статуи на Филип и Александар, а со нив е и Аминта, таткото на Филип. И овие дела се од Леохарес, и се од слонова коска и злато, како и статуите на Олимпија и Евридика.


Извор: Павзанија, Опис на Грција, Книга V

history.mk