Радовска Коњаница(фото)- гордост на Општина Босилово. Знамето на Општина Босилово денес гордо се вее во славното Крушево. МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА!


Радовска Коњаница- гордост на Општина Босилово.
Знамето на Општина Босилово денес гордо се вее во славното Крушево.
МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА!