Рудолф Штајнер: Словенските народи се предодредени за големи мисии и ќе придонесат за издигнување на човештвото!

beinsa douno 696x398

Со векови не учеа дека нашите словенски предци биле куп неписмени дивјаци и дека нашата историја започнува со прифаќањето на христијанството. Време е да се потсетиме на вистината, а вистината е дека ние сме потомци на една високо развиена цивилизација, која од одредени причини доживеа пропаст, дека политичко-верската пропаганда од минатото е само лош сон од кој сме полека се буди.

Историјата на народите на Балканот со векови се искривувала и се криела поради нечии претензии кон словенските земји, и да ги држат Словените без престан во омраза и војна. Кој веќе ја нема таа мантра „од седми век“ над главата?!

Според Винко Прибојевиќ од Хвар, Словените се автохтони на Балканот, па словенските народности не се само илирските владетели Агрон, Теута итн., туку и Александар Македонски, па дури и Аристотел. Истата мисла за автохтоноста на Словените може да се најде и во познатото дело „II Regno degli Slavi“ (II Regno degli Slavi) на дубровчанецот Мавр Орбин (1601), а Бартол Кашиќ ја пишува граматиката на илирот. а всушност хрватски јазик, „Institutiones Linguae I!lyricae“ (1604). На Филип Грабовац, како и на многу други писатели, хрватскиот му е исто што и илирскиот, и затоа му го дал насловот на своето дело „Цвит народана народа илиричкога алити рвацкога“ (1747).

media 24 uslugi

Теоријата за автохтоноста на Словените на Балканот отсекогаш имала политичко значење, но само Људевит Гај и другите хрватски преродбеници во првата половина на 19 век и дале на таа теорија изразито политички карактер. Гај, во својот научен труд „Кои биле античките Илири? име за да означи политичко движење на кое тој беше лидер и во кое бараше платформа за обединување на Јужните Словени.
Новите истражувања го поврзуваат континуитетот на еден ист народ преку неолитот, Критската, Винчанската, Вучедолската, Етрурската, Илирската култура, како и нивната поврзаност/миграции во руско-украинскиот басен и поврзаноста со Аријците во Индија. Тоа го докажуваат јазикот, генетиката, народната носија, обичаите и културата. Писмото што е пронајдено во тунелот под Височица и во Винча е исто така многу слично на прасловенското писмо. Според некои истражувачи, Балканот е мајка на сите Словени од пред дури 12 илјади години.
Митот „од седмиот век“ е пропаганда на германско-романската „елита“ која ја финансира „професијата“ да не прикаже како примитивни доселеници кои немаат права на овие земји и најстарата цивилизација и култура што ни припаѓа. Постојат тврдења дека многу докази биле скриени, уништени или повторно закопани од нашите археолози само за да не се уништи официјалната историја, бидејќи кој ќе ги смени книгите и службените позиции на кои заработиле празни титули, а исто така и за да не случајно ги налути оние кои отсекогаш имале претензии кон овие земји.

baner portland horizontalen

Сè започна во 19 век со Тадеус Волански, а денес најистакнат поборник на оваа теза е Владимир Чудинов.
Добро познатиот руски академик и математичар, д-р Анатолиј Фоменко, го вклучи ова во својата приказна за алтернативна светска хронологија во која тој тврди дека всушност целата историја на светот започнала со Русите и укажува на лагите и подметнувањата на Германско-романската елита и нивните поданици Романови, кои по насилното соборување на династијата Рурик, ја фалсификуваа целата историја.

Видео на YouTube

Истражувањето на руско-американскиот биолог од Универзитетот Харвард, Анатоле А. хаплогрупата R1a1
Постојат наоди кои сведочат дека древните словенски народи принесувале церемонијални принесувања на добра на своите богови преку оган, како што се прави и во ведските јајна. Според Ведите, огнот, чиешто претседавачко божество се нарекува Агни, ја претставува устата на Севишниот, преку која Тој прифаќа жртви.

Едно од старословенските имиња за божеството на огнот е Огон, кој има јасна лингвистичка врска со „Агни“. Друго словенско име за богот на огнот е Сварожиќ. На санскрит, зборот sva-roci (читај „sva roci“) значи „самоосветлен“, а исто така е едно од познатите имиња на богот на огнот, Агни.

Едно од најстарите словенски божествени имиња е Сварог. Се однесува на креаторот на светот и првиот бог на сонцето. Старословенскиот корен „свар“ значи јасност, јасност и го означува дневното небо. На санскрит, зборот свар или сварга се однесува на рајот, односно небесното царство.

Во Словените, како и во Ведите, владетелот на небото е и носител на громови, иако имињата за него се забележително различни (Перун и Индра). Сепак, личното име на Индра е Пурандара (терминот „Индра“ е официјален термин за владетел на небото).

Словените го нарекуваат богот на водата Водан, а Ведите го нарекуваат Варуна.

Словените ја нарекуваат божицата на пролетта, младоста и бујот Весна. На санскрит, пролетта се нарекува васанта.

Словенскиот збор Бог означува богатство или поточно – човек кој го поседува целото богатство на светот. Санскритскиот збор за изобилство или богатство е bhaga (a е долго „а“), а за Бог е bhagavän.[1]

Дали знаевте дека бугарскиот речник е полн со санскритски зборови?

Кога индиската амбасада го известила ова до бугарската влада, Бугарија лесно воспостави курсеви за санскритски јазик во многу училишта, и на тој начин Универзитетот во Софија има посебен оддел за студии за санскрит.

Едно од старословенските имиња за божеството на огнот е Огон, кој има јасна лингвистичка врска со „Агни“. Друго словенско име за богот на огнот е Сварожиќ. На санскрит, зборот sva-roci (читај „sva roci“) значи „самоосветлен“, а исто така е едно од познатите имиња на богот на огнот, Агни.

Едно од најстарите словенски божествени имиња е Сварог. Се однесува на креаторот на светот и првиот бог на сонцето. Старословенскиот корен „свар“ значи јасност, јасност и го означува дневното небо. На санскрит, зборот свар или сварга се однесува на рајот, односно небесното царство.

Во Словените, како и во Ведите, владетелот на небото е и носител на громови, иако имињата за него се забележително различни (Перун и Индра). Сепак, личното име на Индра е Пурандара (терминот „Индра“ е официјален термин за владетел на небото).

Словените го нарекуваат богот на водата Водан, а Ведите го нарекуваат Варуна.

Словените ја нарекуваат божицата на пролетта, младоста и бујот Весна. На санскрит, пролетта се нарекува Васанта.

Словенскиот збор Бог означува богатство или поточно – човек кој го поседува целото богатство на светот. Санскритскиот збор за изобилство или богатство е Бхага (а е долго „а“), а за Бог – Бхагаван.

Словенските Веди се објавени во 1874 година во Белград и во 1881 година во Св. Петербург во два тома со наслов „Бугарски народни песни од праисториско и претхристијанско време“.

Авторот Стефан И. Верковиќ собирал песни повеќе од десет години од два региона:
– Родопи, најголемата планина во Тракија, каде Бугарите зборуваат на помашкиот дијалект
– Источна Македонија, каде што се зборува марваскиот дијалект.

Тамошните жители (поранешните племиња) живеат во најизолираните предели и со текот на времето успеале да ги зачуваат своите најстари обичаи.

Во збирката спомената погоре има песни за Кришна, Вишну, Шива, Орфеј итн. Една од нив е од селото Елешница во Источна Македонија (денешна Грција)