06 начини да ги натерате луѓето веднаш да ве почитуваат


  1. Облечете се онака како што сакате да ви се обраќаат
  2. Слушајте повеќе отколку што зборувате
  3. Зборувајте искрено и избегнувајте да кажувате лаги само за да го направите вашиот разговор интересен
  4. Вежбајте благодарност кон другите
  5. Покажете вистинска љубезност и понизност
  6. Бидете сигурни во начинот на кој им пристапувате на другите, одите, зборувате итн. без да бидете арогантни.