Битката кај Гавгамела е најважниот воен судир во походот на Александар Македонски бидејќи му го нанесол конечниот пораз на персискиот крај Дариј III со што почнал падот на Персиската империја.

Точната локација до ден денес не е позната, но се претпоставува дека се одвивала на рамнина источно од градот Мосул, во денешен Ирак. Позната е и како Битката кај Арбела.

Персиската војска била дупло побројна од македонската и вклучувала грчки платеници, бактриска коњаница и 15 воени слонови. Македонците претрпеле минимални човечки загуби, додека Персијците не можеле да ги избројат огромните загуби.