Кои се вашите најсреќни денови во 2018 година според хороскопот?

 

Додека 2017 година беше тензична, исполнета со предизвици и може да се каже малку хаотична, се прогнозира дека 2018 година ќе ни ја донесе долго посакуваната стабилност.

Накратко:

Нè очекуваат пет еклипси и две „сини месечини“ (31 јануари и 31 март), а непредвидливиот Уран за првпат по 84 години ќе влезе во бик. „Сина месечина“ се нарекува појавата кога во рамките на еден календарски месец ќе настапат две полни месечини.

Три планети бавно, но сигурно, се упатуваат кон своите „домашни“ знаци, односно кон знаците на кои им се владетели. Така, од ноември 2018 до декември 2019 година, Јупитер, Сатурн и Нептун ќе се движат низ стрелец, јарец и риби. Планетите се „најсреќни“ кога се „дома“, што значи дека ќе добиваме огромни дози од оптимизмот на Јупитер, прагматизмот на Сатурн и емпатијата на Нептун.

Доколку сте пропуштиле, прочитајте го вашиот ГОДИШЕН ХОРОСКОП за 2018.

Во продолжение ќе ги најдете деновите кога небесните тела се во позитивен аспект и се предвидува дека ќе бидат најсреќни за секој од знаците.

ОВЕН

Хороскоп

Љубов: 31 јануари, 31 март, 16 април, 14 јуни, 22 јули, 7 август, 11 август, 19 август, 9 септември, 29 септември, 5 октомври, 9 октомври, 16 ноември, 2 декември

Пари и работа: 2 јануари, 15 февруари, 2 март, 9 март, 17 март, 16 април, 20 април, 15 мај, 28 јуни, 10 јули, 27 август, 9 септември, 25 септември, 1 октомври, 24 октомври, 21 декември

Здравје: 11 февруари, 2 март, 20 март, 26 август, 9 септември, 25 ноември

БИК

Хороскоп

Љубов: 26 јануари, 15 февруари, 2 март, 31 март, 30 април, 15 мај, 29 мај, 10 јули, 17 јули, 23 август, 9 септември, 10 октомври, 23 октомври, 7 ноември, 8 ноември, 22 ноември, 2 декември, 7 декември

Пари и работа: 20 јануари, 31 јануари, 15 февруари, 31 март, 21 мај, 30 мај, 13 јуни, 27 јули, 11 септември, 23 ноември

Здравје: 31 март, 16 април, 13 јуни, 7 август, 23 септември, 25 септември, 9 октомври, 23 ноември

БЛИЗНАЦИ

Хороскоп

Љубов: 17 јануари, 26 јануари, 17 март, 31 март, 24 април, 29 мај, 13 јуни, 28 јуни, 27 август, 6 септември, 23 септември, 1 октомври, 9 октомври, 8 ноември, 16 ноември, 7 декември 13 декември

Пари и работа: 2 јануари, 18 февруари, 6 март, 17 март, 19 мај, 13 јуни, 21 јуни, 13 јули, 26 август, 29 септември, 15 ноември, 22 декември

Здравје: 2 јануари, 19 мај, 21 јуни, 10 јули, 9 септември, 7 ноември, 23 ноември

РАК

Хороскоп

Љубов: 11 јануари, 17 јануари, 20 јануари, 15 февруари, 17 март, 15 мај, 28 јуни, 10 јули, 13 јули, 27 јули, 27 август, 11 септември, 1 октомври, 23 октомври, 7 ноември, 2 декември, 21 декември

Пари и работа: 2 јануари, 26 јануари, 31 јануари, 6 март, 20 март, 16 април, 29 мај, 29 јуни, 22 јули, 11 август, 29 септември, 8 ноември, 7 декември, 13 декември

Здравје: 26 јануари, 24 април, 29 мај, 13 јуни, 31 октомври, 22 ноември, 7 декември

ЛАВ

Хороскоп

Љубов: 18 јануари, 20 јануари, 31 јануари, 11 февруари, 15 февруари, 18 февруари, 17 март, 16 мај, 29 мај, 27 јули, 11 август, 26 август, 11 септември, 31 октомври, 8 ноември, 22 ноември, 7 декември

Пари и работа: 31 јануари, 2 март, 10 април, 13 мај, 15 мај, 11 август, 23 август, 6 септември, 9 септември, 24 октомври

Здравје: 2 јануари, 17 јануари, 17 март, 28 јуни, 27 август, 1 октомври, 22 декември

ДЕВИЦА

Хороскоп

Љубов: 2 јануари, 17 јануари, 11 февруари, 18 февруари, 6 март, 17 март, 20 март, 16 април, 28 јуни, 26 август, 6 септември, 25 септември, 1 октомври, 15 ноември, 21 декември

Пари и работа: 31 март, 24 април, 30 април, 21 мај, 30 мај, 13 јуни, 10 јули, 7 август, 22 септември, 23 септември, 9 октомври, 23 октомври, 23 ноември, 6 декември

Здравје: 18 јануари, 20 јануари, 31 јануари, 15 февруари, 16 мај, 14 јуни, 22 јули, 11 август, 11 септември

ВАГА

Хороскоп

Љубов: 2 јануари, 18 јануари, 20 јануари, 15 февруари, 6 март, 20 март, 31 март, 16 април, 20 април, 15 мај, 27 јули, 11 септември, 25 септември, 24 октомври

Пари и работа: 2 јануари, 26 јануари, 19 мај, 29 мај, 12 јуни, 21 јуни, 10 јули, 10 октомври, 31 октомври, 8 ноември, 13 декември, 22 декември

Здравје: 2 јануари, 26 јануари, 19 мај, 29 мај, 12 јуни, 21 јуни, 10 јули, 10 октомври, 31 октомври, 8 ноември, 13 декември, 22 декември

ШКОРПИЈА

Хороскоп

Љубов: 17 јануари, 11 февруари, 18 февруари, 17 март, 31 март, 20 април, 24 април, 30 април, 15 мај, 21 мај, 13 јуни, 26 август, 24 октомври, 7 ноември, 15 ноември, 25 ноември

Пари и работа: 11 февруари, 17 јануари, 17 март, 29 мај, 14 јуни, 28 јуни, 29 јуни, 22 јули, 26 јули, 27 август, 6 септември, 1 октомври, 31 октомври, 8 ноември, 22 ноември, 7 декември, 13 декември, 21 декември

Здравје: 2 јануари, 6 март, 20 март, 31 март, 16 април, 7 август, 23 септември, 9 октомври, 16 ноември

СТРЕЛЕЦ

Хороскоп

Љубов: 2 јануари, 26 јануари, 18 февруари, 6 март, 16 април, 24 април, 21 мај, 30 мај, 13 јуни, 15 јули, 29 септември, 23 ноември, 22 декември

Пари и работа: 11 јануари, 20 јануари, 31 јануари, 15 февруари, 2 март, 17 март, 16 мај, 28 јуни, 27 јули, 23 август, 27 август, 6 септември, 9 септември, 11 септември, 1 октомври, 21 декември

Здравје: 26 јануари, 31 март, 20 април, 30 април, 15 мај, 10 јули, 24 октомври, 6 декември

ЈАРЕЦ

Хороскоп

Љубов: 2 јануари, 17 јануари, 31 јануари, 31 март, 20 април, 15 мај, 14 јуни, 21 јуни, 29 јуни, 13 јули, 26 јули, 11 август, 24 октомври, 22 декември

Пари и работа: 18 јануари, 31 јануари, 18 февруари, 20 февруари, 17 март, 31 март, 16 мај, 27 јули, 7 август, 26 август, 11 септември, 9 октомври, 15 ноември, 25 ноември

Здравје: 26 јануари, 24 април, 21 мај, 29 мај, 13 јуни, 8 ноември, 7 декември

ВОДОЛИЈА

Хороскоп

Љубов: 31 јануари, 2 март, 24 април, 30 мај, 13 јуни, 14 јуни, 29 јуни, 22 јули, 11 август, 19 август, 6 септември, 9 септември, 23 ноември, 7 декември

Пари и работа: 2 јануари, 18 февруари, 20 февруари, 6 март, 17 март, 20 март, 15 април, 16 април, 30 април, 10 јули, 26 август, 25 септември, 10 октомври, 23 октомври, 7 ноември, 25 ноември, 6 декември

Здравје: 2 јануари, 17 јануари, 19 мај, 21 јуни, 28 јуни, 13 јули, 6 септември, 11 септември, 1 октомври, 21 декември

РИБИ

Хороскоп

Љубов: 2 јануари, 11 февруари, 18 февруари, 20 февруари, 2 март, 31 март, 19 мај, 21 јуни, 10 јули, 13 јули, 7 август, 23 август, 6 септември, 9 септември, 23 септември, 9 октомври, 16 ноември, 22 декември

Пари и работа: 26 јануари, 6 март, 20 март, 15 април, 16 април, 20 април, 13 мај, 15 мај, 29 мај, 25 септември, 24 октомври, 31 октомври, 8 ноември, 22 ноември, 7 декември

Здравје: 18 јануари, 20 јануари, 15 февруари, 29 јуни, 22 јули, 27 јули, 11 август

Повеќе