ВМРО-ДПМНЕ објави оглас за кандидирање на Претседател на Општинските Комитети во повеќе градови низ Македонија

ВМРО-ДПМНЕ денес објави јавен оглас и конкурс за пријавување на Претседател на Општински Комитети низ Македонија помегу кои и за Општина Струмица .

Ова е списокот на општини за кој се бара нови Претседатели на ОК ВМРО-ДПМНЕ.

 1. Аеродром
 2. Кисела Вода
 3. Центар
 4. Карпош
 5. Сопиште
 6. Македонски Брод
 7. Студеничани
 8. Сарај
 9. Гази Баба
 10. Ѓорче Петров
 11. Куманово
 12. Бутел
 13. Старо Нагоричане
 14. Чучер Сандево
 15. Шуто Оризари
 16. Штип
 17. Крива Паланка
 18. Берово
 19. Пехчево
 20. Делчево
 21. Виница
 22. Велес
 23. Чешиново-Облешево
 24. Македонска Каменица
 25. Свети Никола
 26. Струмица
 27. Илинден
 28. Василево
 29. Босилово
 30. Кавадарци

И уште за плус 46 Општински Комитети во прилог е огласот.

Повеќе