Димитров: Чувстувувам тенденција Преспанскиот договор да се внесе во води во кои тој не навлегува


Чувстувувам и таму и тука тенденција Договорот да се внесе во води во кој тој не навлегува, во малцински прашања. Има напад врз него во Грција дека тој отвора малцински прашања, и има напад овде кај нас, дека тој на некој начин одбегнува такви прашања. Договорот убаво вели дека за тие деликатни прашања нема да се мешаме во внатрешните работи, изјави Никола Димитров министер за надворешни работи.


ТВ СИТЕЛ

Повеќе