Меморандум за создавање на автономија на Албанија и Македонија 1898 г.

Македонска нација Во минатото меѓусебните интереси на Македонците и Албанците создале неопходни елементи за изнаоѓање поволни патишта за спас од османската тиранија и за канализирање на борбата за национално и социјално ослободување. Ова настојување прераснало во обидите да се определи заедничката платформа за поставување на основите на едно единствено македонско-албанско националноослободително движење. Прв ваков обид е направен во 1887 година со создавањето на Албанско-македонска револуционерна лига. Нов обид за формирање на „Албанско-македонска револуционерна лига“ бил направен во 1893/1894 година во Лондон. Нејзината дејност се развила подоцна и тоа во 1898…

Повеќе...

ЈАНУШЕВ–Бараме само модерен и современ Закон, онаков како што функционира во цивилизираниот свет и од тоа не отстапуваме. .

Планот Б и евентуалните интервенции во законот за Советот на јавни обвинители повеќе не е во игра – да не остане дека не ви кажав дека планот Б беше приказна за “мали деца” од квази-правници. Не ја потценувајте интелегенцијата на народот, ова не е ВМРО од времињата кога СДСМ добиваше на “зелени маси”, а народот не беше прашан, ова не е ВМРО од времето на Пржино, а СДСМ го нема ветерот во грб на кој тогаш едреа. Тоа време помина! Ќе биде Законот за ЈО – ќе ги прифатат сугестиите…

Повеќе...