СИЛЈАНОВСКА: Ем пратеници, ем министри!

Гордана СИЛЈАНОВСКА-ДАВКОВА Поделбата на власта на законодавна , извршна и судска е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија (член 8, став (1), алинеа 4). Нејзиното вградување во Уставот од 1991 означи напуштање на системот на единство на власта (собранискиот систем) и уставно-правен чекор кон парламентарна демократија! Секоја моќ /власт, носи опасност од расипување/корупција, а апсолутната власт – апсолутно корумпира, ќе предупреди лордот Актон. Дисперзијата на моќта/власта и системот на спреги и кочници меѓу различните власти цели кон меѓусебна контрола и оневозможување една од нив да се издигне над другите.…

Повеќе...

Докажано – Македонците се староседелци на Балканот словени не постојат тие се измислица

Kои се Словените? Како дошле на Балканот? Кој ги предводел? Како го поминале Дунав? Колку време им било потребно со воловски запреги да дојдат од зад Карпатите до Македонија? Co какво вонвременско оружје располагале за да ги победат староседелците на целиот Балкански полуостров? Што покажуваат математичките пресметки за таканаречената голема преселба на народите? Зошто нема ниту едно име на предводник во преселбата, какви што има за секој поход на разни народи на Балканот пред Големата преселба, но и подоцна? Зошто нема никаква материјална трага од Словените меѓу 6-от и 9-от…

Повеќе...