АКАДЕМИК МАЏУНКОВ: Многумина не се подготвени да бидат слободни, мислат за 500-600 години некој Питу Гули ќе не ослободи!

АКАДЕМИК МАЏУНКОВ: Многумина не се подготвени да бидат слободни, мислат за 500-600 години некој Питу Гули ќе не ослободи! **************** 13.08.2020 – Независно од тихиот отпор што постои во Македонија (претежно во срцето и во душата), би се рекло дека некои доброволно го прифаќаат ропството, сметајќи дека по пет-шест стотини години ќе нѐ ослободи некој Питу Гули, а моето внатрешно чувство ми кажува дека многумина не се подготвени за својата слобода и сметаат дека „светот“ никогаш не греши. Но дали е тоа така? – Крајната премиса на Преспанскиот договор е…

Повеќе...