ТОДОР ПЕТРОВ-Македонија влегува во уставна криза, а башибозукот ќе се продлабочи.

СОБРАНИЕТО СЕ КОНСТИТУИРА НА 4 АВГУСТ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА МАНДАТ ЗА СОСТАВ НА ВЛАДА ДОВЕРУВА ЗАКЛУЧНО СО 14 АВГУСТ, А МАНДАТОРОТ ПРЕДЛАГА ПРОГРАМА И ВЛАДА ДО СОБРАНИЕТО ЗАКЛУЧНО СО 3 СЕПТЕМВРИ! Пишува Тодор ПЕТРОВ Во членот 61 од Уставот на Република Македонија “(1) Собранието на Република Македонија е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката. (2) Организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и со Деловникот.“ Во членот 63 ставовите 1 и 2 од Уставот на Република Македонија “(1) Пратениците во Собранието се избираат…

Повеќе...