Марија Георгиевска- ДА БАРАМЕ МОЖНОСТИ, А НЕ ПРОБЛЕМИ ВО КРИЗАТА !

КОЛУМНА ДА БАРАМЕ МОЖНОСТИ, А НЕ ПРОБЛЕМИ ВО КРИЗАТА ! Проблеми имало, има и ќе има, но како да ги најдеме можностите во проблемите, кои ни ги донесе кризата. Дали домашните компании се фокусирани доволно, да ги најдат можностите или губат премногу време за негативни коментари и обвинувања на се што е дадено, мерки, програми исл. и со тоа губат дополнително енергија. Насочете го умот кон можностите, реагирајте брзо, ова нема да се повтори, а со тоа и новата шанса, во едни вакви околности, со ваква поставеност на нештата. Ова…

Повеќе...