Аристотел го создал Александар Македонски за да им се одмазди на Грците

Според една легенда, ученикот на Платон, Аристотел, го научил Александар да размислува како Грк, но да се бори како „варварин“, со оглед на фактот што Атињаните му ја ускратиле насоката на Академијата поради неговиот македонски статус. Кралството Македонија, каде е роден Александар Македонски, во античко време се сметало за територија на варвари и странци. Атина, Спарта,…

повеќе