Аристотел го создал Александар Македонски за да им се одмазди на Грците

Според една легенда, ученикот на Платон, Аристотел, го научил Александар да размислува како Грк, но да се бори како „варварин“, со оглед на фактот што Атињаните му ја ускратиле насоката на Академијата поради неговиот македонски статус. Кралството Македонија, каде е роден Александар Македонски, во античко време се сметало за територија на варвари и странци. Атина, Спарта,…

повеќе

Македонското античко наследство е непобитно (3)

Познатиот византиски историчар Никита Хонијатс бил еден од најуниверзално образованите луѓе на своето време, од втората половина на 12 и првите децении на 13 век. Роден е околу средината на 12 век во Хона, регионот на Фригија и умрел во Никеја помеѓу првата и втората деценија на 13 век. Се школувал во Константинопол и напишал дело наречено…

повеќе

Македонското античко наследство е непобитно (2)

Со слабеењето на тематскиот систем во Византија во втората половина на IX век, а особено во XII век, терминот Македонија се помалку се употребувал во своето тематско и административно значење и под влијание на класицизмот терминот Македонија во својата се враќаше класичното, историско-географско значење. Кога Словените почнале да се нарекуваат Македонци? Оттогаш, терминот постепено се…

повеќе