Што направивме со животот: Имаме големи куќи и мали семејства, многу дипломи, без знаење!

Научивме како да преживееме, но не и како да живееме. Ние додаваме години на животот, но не и живот на годините „ Парадоксот на нашето време е што имаме поголеми згради, но пократки нерви; пошироки патеки, но потесни хоризонти; трошиме повеќе, а имаме помалку; купуваме повеќе, уживаме помалку; Имаме поголеми куќи и помали семејства ; повеќе удобност и помалку време ; имаме повеќе степени, но…

повеќе