Карл Густав Јунг: Рецепти за среќа

Швајцарскиот психијатар и основач на аналитичката психологија Карл Густав Јунг беше многу повеќе од човек кој ни ги даде концептите на несвесното. Јунг беше специјалист во областа на човечките емоции, фантазии, потреби и патишта кои нè водат до крајна среќа. „Сите ние сме извори на лебдечко зло. Јас не сум она што ме направи животот, туку она што сакав да станам“, изјави Јунг…

повеќе