Павзаниј зборуваше за падот на Грција

Денес повторно се посветуваме на старогрчкиот Павзаниј. Познат автор и писател на опис на Грција. Ниту еден текст немал поголемо влијание врз развојот на проучувањето на класичната археологија од описот на Грција на Павзанија. Инаку, Описот на Грција не содржи поглавје за Македонија. Но, тоа не е темата овде денес. Како што споменавме, Павзанија напиша опис на Грција, а…

повеќе