swirling light 1209350 960 720 696x398

Какви емоции живееме – такви околности создаваме!

Негативните емоции привлекуваат негативни околности. Емоциите што ги живееме, околностите што ги создаваме. Грубите емоции се храна на темните ентитети, тие го трасираат патот до темнината, несвесноста. Фините и суптилните, нè водат до повисоки нивоа на свеста, преку нив се поврзуваме со душата, нè водат до Бога. Несвесното враќање во минатото и несвесното врзување за негативни искуства од…

повеќе
colors 2203720 960 720 696x398

Психологот Олег Сиљавски: „Должност на човекот, неговата природа е да биде воин, бранител и заштитник!“

„Мажот мора целосно да се грижи за својата сопруга. Во спротивно ја губи машката суштина и дегенерира. Постои пат на природна должност (дхарма), и секој го следи, без разлика дали го знае тоа или не. Ако човекот не ја сфати својата вистинска биолошка функција, тогаш неговиот пат и неговата психа се искривени. Исто е и со жена. Ако е машко,…

повеќе