ЕСЕНТА И ИСХРАНАТА !

1. Каква треба да биде исхрана во есен ? Исто како што е важен биоритамот на луѓето за 24 часа , важни се и годишните времиња како влијаат врз нас и нашето здравје. Во минатото кога луѓето биле повеќе во допир со природата многу важна била сезонската исхрана за да ги подготви за годишното време кое доаѓа. Во пролетта природата се буди и изобилува со свежа храна која ни помага да ја вратиме енергијата која ни е испразнета од долгата зима . Во топлото лето свежите овошја и суровите зеленчуци…