alexander i of macedon statue skopje macedonia bridge 732x1024

МАКЕДОНИЈА, земја од антиката

Античка Македонија или само Македонија се наоѓала во централниот дел на Балканскиот Полуостров, северно од Тесалија. Античките автори ја опишуваат како планинска земја, со голем број реки, богати полиња, шуми и езера и со рудни богатства. Античка Македонија била монархија со која владееле повеќе разни македонски кралски династии. За прв македонски крал се смета кралот…

повеќе

Македонците се првите луѓе во Европа и сите европските народи имаат потекло од Македонците!

Германос Каравангелис (грчки: Γερμανός Καραβαγγέλης) бил истакнато грчко духовно лице, патријаршијско костурски митрополит, еден од пионерите на грчката воружена пропаганда во Македонија. Тој истакнувал: „Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа. Вашиот изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и спомениците…

повеќе

АНТИЧКИ МАКЕДОНЦИ

АНТИЧКИ МАКЕДОНЦИ – палеобалканска популација од индоевропско потекло; посебен ет-нос што се формира во Ⅷ в. пр.н.е. од популации што уште во Ⅲ милениум го населуваат Централниот Балкан. Во етно генезата на Македонците влегуваат повеќе етноси што живеат на територијата на античка Македонија: Бриги (Фриги во Мала Азија), Пајонци, Пелагонци, Линкести, Енгелани, Дасарети, Орести, Еордаи,…

повеќе