ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ: МИНИМАЛНА ПЕНЗИЈА – 300 ЕВРА!

Демократскиот сојуз е прва партија која пред седум години предложи минимaлна плата од 300 евра и минимална пензија од 200 евра. Во Парламентот имаше расправа, но не и согласност да се определи минимална плата и покрај тоа што тоа е пракса во ЕУ. Подоцна се утврди минималната плата и механизам за нејзино усогласување. Но за…

повеќе