НОВО
bykst hjfg 696x333 696x398

Само она што го правиме од љубов го правиме слободно, без разлика колку страдања доаѓаат од тоа.

Тагоре: „Ништо не е полесно отколку да се уништи внатрешната слобода на човекот во име на надворешната слобода“ Рабиндранат Тагоре е индиски филозоф, писател и музичар (1861 – 1941). Израснат во богато и образовано бенгалско семејство, тој се школувал и во Англија. Прифаќајќи ги еманципаторните сфаќања на Западот, вклучително и политичките, Т. го отфрла материјализмот и прагматизмот,…

повеќе